Dnevašnje računovodstvo se hitro razvija, zlasti z napredkom tehnologije in digitalizacijo. Vse več podjetij se odloča za digitalno preobrazbo svojih računovodskih procesov, vendar se postavlja vprašanje: Ali večja digitalizacija prinaša večji prihodek ali večjo dobičkonosnost? Poglejmo si nekaj ključnih vidikov te teme.

Večja digitalizacija v računovodstvu - večji prihodek ali večja dobičkovnost?

Dnevašnje računovodstvo se hitro razvija, zlasti z napredkom tehnologije in digitalizacijo. Vse več podjetij se odloča za digitalno preobrazbo svojih računovodskih procesov, vendar se postavlja vprašanje: Ali večja digitalizacija prinaša večji prihodek ali večjo dobičkonosnost? Poglejmo si nekaj ključnih vidikov te teme.

Digitalizacija olajša delo in zmanjšuje napake

Ena od glavnih prednosti večje digitalizacije v računovodstvu je olajšanje delovnih procesov. S pomočjo računalniških programov in avtomatizacije se lahko rutinske naloge opravijo hitreje in bolj natančno. Računovodje imajo več časa za analizo in strategijo, namesto da bi porabili ure za ročno vnose podatkov. To vodi do manj napak in boljšega nadzora nad finančnimi podatki.

Hitrejši odziv na spremembe v poslovnem okolju

S hitrejšim pretokom informacij in boljšim dostopom do podatkov lahko podjetja bolje spremljajo spremembe v poslovnem okolju. To omogoča prilagajanje strategije in odločitve na podlagi realnih podatkov, kar lahko pripomore k večji dobičkonosnosti. Na primer, če opazite, da se določen izdelek ne prodaja dobro, lahko hitro prilagodite svojo ponudbo in marketing.

Optimizacija stroškov

Digitalizacija v računovodstvu omogoča tudi boljši pregled nad stroški poslovanja. S tem se lahko identificirajo nepotrebni stroški in sprejmejo ukrepi za njihovo zmanjšanje. Boljši nadzor nad finančnimi podatki lahko vodi do boljše upravljanje sredstev in optimizacije finančnih virov, kar pripomore k večji dobičkonosnosti.

Vpliv na prihodek in dobičkonosnost

Večja digitalizacija v računovodstvu lahko vpliva tako na prihodek kot tudi na dobičkonosnost podjetja. S boljšim upravljanjem stroškov in boljšim razumevanjem poslovanja lahko prispeva k povečanju prihodka. Hkrati pa tudi zmanjšuje nepotrebne izgube in povečuje dobičkonosnost.

Sklepno lahko rečemo, da večja digitalizacija v računovodstvu prinaša številne koristi za podjetja, vključno z večjo učinkovitostjo, boljšim nadzorom nad finančnimi podatki in boljšim upravljanjem stroškov. To lahko vodi k povečanju prihodka in dobičkonosnosti. Ključno pa je, da se podjetja pravilno odločijo, kako implementirati digitalne tehnologije in procese, da bodo resnično izkoristila vse prednosti, ki jih prinaša digitalizacija v računovodstvu.

Vas zanima večja učinkovitost?

Prijavite se na naš e-mail seznam, kjer vam bomo pogosto pošiljali uporabne vsebine in ostala obvestila.

Razvoj DigiAce sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Razvoj DigiAce sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, finančna podpora v okviru razpisa P2 2022 znaša 54.000 EUR.
 Namen naložbe je razvoj podjetja in uspešen prenos inovativne ideje na trg. Cilj DigiAce je avtomatizacija uvoza izpiskov in transakcij pri poslovanju s FinTech ponudniki. S tem se spodbuja prehod v digitalno in bolj učinkovito poslovanje podjetij ter spodbuja zaposlovanje kadrov z visoko dodano vrednostjo.
Kratek opis rezultatov operacije:
V okviru operacije smo razvili, dodelali in komercializirali spletno aplikacijo za pretvorbo podatkov poslovanja prek FinTech ponudnikov in njihov direkten uvoz v računovodske in ERP programe. Poleg tega smo razvili ter integrirali modul Bankconnect, ki omogoča bistveno poenostavljeno neposredno pridobivanje bančnih izpiskov tudi od klasičnih bank. V okviru projekta smo pripravili osnove za izgradnjo API vmesnika za sodobnejše povezovanj z drugimi programi. Poleg tega smo v okviru projekta uvedli vrsto drugih rešitev, kot je povezava s CRM sistemom, povezava s plačilnim in naročniškim sistemom (Stripe) ter postavili večjezično spletno stran – vključno z zalednim večjezičnim vmesnikom (aplikacijo).