V zadnjih mesecih se na terenu opaža povečano število primerov kontrole in tudi kazni na področju dela in zaposlovanja na črno. Poglejmo si katere stvari je potrebno upoštevati...

Opozorilo o Delu na Črno

V zadnjih mesecih se na terenu opaža povečano število primerov kontrole in tudi kazni na področju dela in zaposlovanja na črno.

Globe so določene v različnih višinah glede na storilce prekrškov in segajo preko 20.000 EUR.

Delo na črno, omogočanje dela na črno in zaposlovanje na črno je po zakonu prepovedano. Po tem zakonu prav tako ni dovoljeno oglaševanje, če se ponuja ali oglašuje delo, ki se šteje za delo na črno. Obstajajo tudi izjeme, ki pa jih potrebno primerno zakonsko urediti: sosedska pomoč, sorodstvena pomoč, nujno delo, humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije, prostovoljsko, dobrodelno delo, pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah, kratkotrajno delo in osebno dopolnilno delo. Vsa ta dela (razen osebno dopolnilno delo) se opravljajo brezplačno.

POZOR: Če podjetje ali s.p. nima registrirane ustrezne dejavnosti oz. opravlja dejavnost, za katero ni registrirano, je zagrožena kazen do 26.000 EUR in se šteje za delo na črno.

Začasno in Občasno Delo Upokojencev

Delodajalec je dolžan voditi dnevno evidenco prihoda in odhoda ter števila dejansko opravljenih ur upokojenskega dela za posameznega upokojenca. Delodajalec mora upokojencu najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu izplačati dohodek ob upoštevanju zakonsko določene višine urne postavke. V praksi delodajalci poizvedujejo, ali lahko zakonito vključijo upokojenca v svoj delovni proces na podlagi podjemne pogodbe, toda takšno pogodbo vsekakor odsvetujemo, saj v tem primeru ne smejo obstajati elementi delovnega razmerja.

Podjemna Pogodba

Podjemna pogodba se večinoma uporablja, ko nekdo za naše podjetje opravi določen plačan posel. Pri tej obliki dela je potrebno paziti, da v njej ne obstajajo elementi delovnega razmerja.

Brezplačna Družinska Pomoč – Kratkotrajno Delo

Zakon je uzakonil kratkotrajno delo kot izjemo, ki se ne šteje kot delo ali zaposlovanje na črno. Namesto tega lahko zakonec, otroci in starši lastnika oziroma solastnika družbe, ustanovitelja zavoda oziroma samostojnega podjetnika z največ 10 zaposlenimi v primerih izredno povečanega obsega dela pri naštetih delodajalcih opravljajo kratkotrajno delo – neke vrste pomoč. Takšna pomoč mora biti brezplačna in predhodno prijavljena.

Pri nekaterih občasnih in začasnih delih je pomemben razmislek ali gre dejansko za samostojno delo ali pa so pri njegovem sodelovanju znaki delovnega razmerja. V tem primeru je na mestu razmislek o klasični zaposlitvi.

POMEMBNO: Posameznik, ki opravlja delo preko podjemne, avtorske ali pogodbe o začasnem delu, mora imeti med opravljanjem dela vedno pri sebi podpisano pogodbo.

 

Vas zanima večja učinkovitost?

Prijavite se na naš e-mail seznam, kjer vam bomo pogosto pošiljali uporabne vsebine in ostala obvestila.

Razvoj DigiAce sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Razvoj DigiAce sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, finančna podpora v okviru razpisa P2 2022 znaša 54.000 EUR.
 Namen naložbe je razvoj podjetja in uspešen prenos inovativne ideje na trg. Cilj DigiAce je avtomatizacija uvoza izpiskov in transakcij pri poslovanju s FinTech ponudniki. S tem se spodbuja prehod v digitalno in bolj učinkovito poslovanje podjetij ter spodbuja zaposlovanje kadrov z visoko dodano vrednostjo.
Kratek opis rezultatov operacije:
V okviru operacije smo razvili, dodelali in komercializirali spletno aplikacijo za pretvorbo podatkov poslovanja prek FinTech ponudnikov in njihov direkten uvoz v računovodske in ERP programe. Poleg tega smo razvili ter integrirali modul Bankconnect, ki omogoča bistveno poenostavljeno neposredno pridobivanje bančnih izpiskov tudi od klasičnih bank. V okviru projekta smo pripravili osnove za izgradnjo API vmesnika za sodobnejše povezovanj z drugimi programi. Poleg tega smo v okviru projekta uvedli vrsto drugih rešitev, kot je povezava s CRM sistemom, povezava s plačilnim in naročniškim sistemom (Stripe) ter postavili večjezično spletno stran – vključno z zalednim večjezičnim vmesnikom (aplikacijo).