V slovenskem podjetništvu so napovedane nove subvencije in ugodna posojila. V pričakovanju je več sto milijonov evrov podjetniških spodbud, marca je pričakovana objava peščice ukrepov, pomembnejši razpisi pa prihajajo v mesecih do poletja.

Vavčerji za Podjetja

Objava javnih pozivov za spodbude malih vrednosti - vavčerjev, se je dolgo zavlekla, vendar naj bi Slovenski podjetniški sklad pričel z odpiranjem pozivov še v tem mesecu. Za kakšno vrsto vavčerjev gre, bo znano šele ob njihovi objavi. Skupno je za obdobje do 2029 na voljo 24 milijonov evrov, za 2024 pa je na voljo 2,56 milijonov evrov.

Mednarodni Sejmi in Turizem

Podjetja lahko pričakujejo tudi spodbude za udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini, kjer bo določen pavšalni znesek, ki ga bo podjetje lahko pridobilo za stroške udeležbe na sejmu. Skupno bo za večletno obdobje razpisanih 9,56 milijona evrov, za 2024 pa bo rezerviranih predvidoma 1,8 milijona evrov. Poleg tega bosta na voljo tudi dva razpisa za turizem v višini 300 tisoč evrov in 250 tisoč evrov, ki bosta spodbujala trajnostno in ekološko upravljanje ter razvoj lokalnih produktov na območju avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem.

Socialna Podjetja

Za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na problemskih obmejnih območjih bo na voljo 400 tisoč evrov. Sofinancirali se bodo stroški osebja zunanjih storitev, informiranja in komuniciranja, nakupa opredmetenih in neopredmetenih sredstev.

Jamstva in Likvidnostna Posojila

V prvem četrtletju bo sklad predvidoma objavil javni razpis za jamstva za bančna posojila in hkrati subvencijo obrestne mere, kjer bo na voljo 66 milijonov evrov. Na voljo bodo tudi likvidnostna sredstva za blažitev posledic energetske draginje, kjer bo Slovenski regionalni sklad predvidoma še marca objavil javni razpis za dodeljevanje likvidnostih posojil v višini 10 milijonov evrov.

Drugi Predvideni Razpisi

Med aprilom in junijem prihajajo napovedani večji razpisi za sofinanciranje večjih naložb podjetij. Med njimi sta razpis za razogljičenje industrije, ki bosta zagotovila sredstva v višini 42 in 15,5 milijonov evrov. Predvidoma bodo objavljeni tudi trije razpisi iz Sklada za pravični prehod, ki bodo namenjeni podjetjem iz premogovnih regij savinsko-šaleške in Zasavja. Poleg tega med aprilom in junijem prihajajo tudi razpisi za področje lesarstva in rokodelstva, kot tudi številni razpisi za področje raziskav in razvoja, ki jih napoveduje Agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost.


VIR: Grapulin, T. 2024. Subvencije in ugodna posojila za podjetja: kaj prihaja v kratkem. Finance. Splet.
Povezava do vira: https://www.finance.si/subvencije/subvencije-in-ugodna-posojila-za-podjetja-kaj-prihaja-v-kratkem/a/9021745

Vas zanima večja učinkovitost?

Prijavite se na naš e-mail seznam, kjer vam bomo pogosto pošiljali uporabne vsebine in ostala obvestila.

Razvoj DigiAce sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Razvoj DigiAce sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, finančna podpora v okviru razpisa P2 2022 znaša 54.000 EUR.
 Namen naložbe je razvoj podjetja in uspešen prenos inovativne ideje na trg. Cilj DigiAce je avtomatizacija uvoza izpiskov in transakcij pri poslovanju s FinTech ponudniki. S tem se spodbuja prehod v digitalno in bolj učinkovito poslovanje podjetij ter spodbuja zaposlovanje kadrov z visoko dodano vrednostjo.
Kratek opis rezultatov operacije:
V okviru operacije smo razvili, dodelali in komercializirali spletno aplikacijo za pretvorbo podatkov poslovanja prek FinTech ponudnikov in njihov direkten uvoz v računovodske in ERP programe. Poleg tega smo razvili ter integrirali modul Bankconnect, ki omogoča bistveno poenostavljeno neposredno pridobivanje bančnih izpiskov tudi od klasičnih bank. V okviru projekta smo pripravili osnove za izgradnjo API vmesnika za sodobnejše povezovanj z drugimi programi. Poleg tega smo v okviru projekta uvedli vrsto drugih rešitev, kot je povezava s CRM sistemom, povezava s plačilnim in naročniškim sistemom (Stripe) ter postavili večjezično spletno stran – vključno z zalednim večjezičnim vmesnikom (aplikacijo).