Med poletno sezono se v Sloveniji povečuje število inšpekcijskih nadzorov. Inšpektorji iz različnih področij, vključno s finančnim, delovnim, gradbenim, tržnim, meroslovnim, živilsko in zdravstvenim, bodo izvajali poostrene nadzore. Kje bo največ nadzora, kaj bo predmet pregledov in kdo bo deležen posebne pozornosti inšpektorjev?

 

  • Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) načrtuje poostren nadzor nad sobodajalci, gradbeništvom, transportom, gostinstvom, trgovino in spletno prodajo. Poudarek bo na preverjanju davčnih obveznosti, prenehanju podjetij po skrajšanem postopku, DDV, prispevkih za socialno varnost, nadzoru nad delom na črno ter na področju uvoznih in izvoznih carinskih postopkov.
  • Tržni inšpektorji se bodo osredotočili na gostinstvo, prodajo na premičnih stojnicah, obratovalni čas v gostinskih obratih (nočne akcije) ter kategorizacijo nastanitvenih obratov. Prav tako bodo nadzorovali skladnost proizvodov, turistično vodenje in spletno prodajo.
  • Delovni inšpektorji načrtujejo nadzor nad izplačilom regresa, zaposlovanjem tujih delavcev in delovnim časom. Sodelovali bodo tudi z gradbenimi inšpektorji pri nadzoru večjih gradbišč, kjer pogosto obstajajo specifična tveganja za nepravilnosti.
  • Gradbeni inšpektorji bodo prednostno izvajali nadzor nad nevarnimi objekti, vgrajevanjem gradbenih proizvodov ter udeleženci pri gradnji. Prav tako bodo izvedli več usmerjenih akcij nadzora, med drugim nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov in nadzor nad prijavo začetka gradnje.
  • Meroslovni inšpektorji bodo izvajali nadzore na skoraj vseh področjih, s posebnim poudarkom na tehtnicah pri manjših prodajalcih, pri vulkanizerjih in serviserjih, merilih za goriva ter predpakiranih izdelkih na področju živil. Ugotavljali bodo, ali so meritve natančne in poštene ter ali so izdelki ustrezno označeni in pakirani.
  • Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo izvajala nadzore nad sadjem in zelenjavo na stojnicah ob cestah in tržnicah, nadzor nad sladoledom in ledomati ter nadzor nad pripravo hrane na turističnih dogodkih.
  • Zdravstveni inšpektorji bodo v poletnih mesecih opravili več nadzorov na odprtih bazenskih kopališčih, kjer bodo preverjali higiensko ustreznost kopalnih vod in minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje. Izvedli bodo tudi akcije nadzora omejevanja porabe alkohola in zagotavljanja zdravstvenega varstva na prireditvah ter ugotavljali skladnost igrač za uporabo v vodi oziroma v igralnih bazenih.

Obeta se intenzivno poletje nadzora, v katerem bodo inšpektorji skrbno spremljali področja z največjimi tveganji za kršitve zakonodaje. Vsi inšpektorji bodo tesno sodelovali, da bi zagotovili celovit in učinkovit nadzor. Njihov cilj je zagotoviti skladno in varno delovanje gospodarstva ter zaščititi pravice potrošnikov in vseh drugih deležnikov v gospodarstvu.

 

Vas zanima večja učinkovitost?

Prijavite se na naš e-mail seznam, kjer vam bomo pogosto pošiljali uporabne vsebine in ostala obvestila.


Vir: Smrekar, T. (2024). Poletje je pred vrati: kje bo največ inšpektorjev, koga in kaj bodo pregledovali. Finance. Pridobljeno iz https://www.finance.si/podjetnik/poletje-je-pred-vrati-kje-bo-najvec-inspektorjev-koga-in-kaj-bodo-pregledovali/a/9023209

Razvoj DigiAce sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Razvoj DigiAce sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, finančna podpora v okviru razpisa P2 2022 znaša 54.000 EUR.
 Namen naložbe je razvoj podjetja in uspešen prenos inovativne ideje na trg. Cilj DigiAce je avtomatizacija uvoza izpiskov in transakcij pri poslovanju s FinTech ponudniki. S tem se spodbuja prehod v digitalno in bolj učinkovito poslovanje podjetij ter spodbuja zaposlovanje kadrov z visoko dodano vrednostjo.
Kratek opis rezultatov operacije:
V okviru operacije smo razvili, dodelali in komercializirali spletno aplikacijo za pretvorbo podatkov poslovanja prek FinTech ponudnikov in njihov direkten uvoz v računovodske in ERP programe. Poleg tega smo razvili ter integrirali modul Bankconnect, ki omogoča bistveno poenostavljeno neposredno pridobivanje bančnih izpiskov tudi od klasičnih bank. V okviru projekta smo pripravili osnove za izgradnjo API vmesnika za sodobnejše povezovanj z drugimi programi. Poleg tega smo v okviru projekta uvedli vrsto drugih rešitev, kot je povezava s CRM sistemom, povezava s plačilnim in naročniškim sistemom (Stripe) ter postavili večjezično spletno stran – vključno z zalednim večjezičnim vmesnikom (aplikacijo).